ส.ทร.วิทยุเสียงจากทหารเรือ.14 FM 97.25 พังงา - FM 97.25 - Phang Nga

Phang Nga - Thailand - Thai

Suggest an update

Visite o site da Rádio

Facebook

57678, 57671

อยู่ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700

navyradio.n@hotmail.com, navyradio@navy.mi.th