ABP Majha - Mumbai, Índia - Assista Online

The number 1 Marathi News channel

Visite o site da emissora de TV

+91 22 66630000

Star News Centre, Off Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro a postar um
Convidado
Convidado

Convidado

कालही मनसेत होतो. आजही मनसेत आहे. उद्याही मनसेतच राहणार आहे. आख़्ख जगजरी राज साहेबांच्या विरोधात गेलतरीपण मी राज साहेबांच्या बरोबरच राहणार.. मनसे चा झेंडा हातात धरायला ह्रदयात आग लागते मनगटात अब्जावधी हत्तीच बळ लागते मनसेचा झेंडा धरणं म्हणजे येड्या गबाळ्याच काम नव्हे कारण त्यासाठी पाठीवरती veja mais ... राज साहेबांचा हात लागतो. जय महाराष्ट्र..!!! जय मनसे..

Maio 16, 2014, 11:32 a.m. GMT